تجارب 16 ساله این مجموعه مجهز به جواز کسب مصنوعات پلاستیک و ترمیم قاب به همراه آگاهی کامل به فنون تعمیرات مبین این مطلب است که مراجعین محترم درکمال آرامش و اعتماد کامل به تعمیرات اصولی قاب دستگاه هایشان هرگز شاهد تجارب تلخ از جانب این مجموعه نخواهند بود.

خدمات ما همواره دارای گارانتی بوده و در ترمیم قاب و لولای لپ تاپ ها از چسب استفاده نمی شود بنابر این بعدها برای بازکردن لپ تاپ خود با مشکل مواجه نخواهند شد و طبیعی است بعد از تعمیر به راحتی و سالها قادر به استفاده از دستگاهشان خواهند بود.