• نکات مهم در نگهداری آداپتورلپ تاپ فوجیتسو :

  • ۱-دور از مایعات نگهداری شود.
  • ۲-سرفیش خراب کابل تعمیری  آداپتور، سوکت لپ تاپ راخراب می کند با تعویض کابل از ایجاد مشکل جلوگیری بفرمایید.
  • ۳-زمانی که باطری لپ تاپ پر شده کابل آداپتور را از برق بکشید.
  • ۴- از پرت کردن و ضربه زدن به آداپتور بپرهیزید.
  • ۵- برای جلو گیری از نوسان برق و خرابی آداپتور از محافظ برق استفاده نمایید.