تعمیرقاب لپ تاپ

قاب لپ تاپ در نمایندگی فوجیتسو

قاب لپ تاپ در نمایندگی فوجیتسو ،دارای سابقه ایی درخشان و قدمتی کهن می باشد.

نمونه کارهای ترمیمی ما در همین صفحه گواه حقیقی مهارت کارشناس قابسازی ما در این زمینه است.

می توانید با نمونه کارهای تعمیرکاران بازار مقایسه بفرمایید.

قاب هیچ کدام از این لپ تاپهای نمونه، در بازار موجود نبوده که  بخواهد تعویض شود بنابراین ترمیم شده اند.

مجدد تاکید می کنیم تعمیر بدنه لپ تاپ فوجیتسو صرفا” به دلیل نایابی قاب مربوطه در بازار می باشد در غیر اینصورت حتما” تعویض قاب انجام میگردید.

 با این وجود مدعی هستیم که قاب شکسته فابریک خود دستگاه قابل ترمیم می باشد و شما بابت ترمیم قاب شکسته لپ تاپتان گارانتی دریافت می نمایید.

مطلب دیگر اینکه لپ تاپهایی که قابشان معمولا”در بازار نایاب هستند،هنگام شکستگی ترمیم می شوند.

فریم لپ تاپهایی چون فوجیتسو و ام اس آی یا سامسونگ و…معمولا” در بازار موجود نمی باشند.

این قابها جهت ترمیم قاب به تعمیرگاه آورده می شوند و قابشان نهایت شکستگی را دارد.

برای هماهنگی لطفا” با شماره تماس (۰۲۱۶۶۷۰۴۵۴۴– ۰۲۱۶۶۷۲۴۴۹۹)و یا واتساپ شماره   ۰۹۱۲۲۳۶۲۷۵۷ استعلام بقرمایید.

SONYRAN CONTACT

جهت مشاهده نمونه های بیشتربه سایت   https://sonyran.ir یا صفحه اینستاگرام laptopsonyran مراجعه شود.

نمونه شماره 26

 لپ تاپ فوجیتسو مدل AH531 که قاب دور ال ایی دی و روکش لولای دو طرف قاب شکسته و  لولا مشکل دارد ضمنا” جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی  و قاب دور کیبوردو کف آن هم شکسته و  نمونه  ترمیم و رنگ شده آن :

FRAME AH531-کاور لپ تاپ فوجیتسو ای اچ 531
COVER FUJITSU AH531- فریم فوجیتسو AH531
FRAME FUJITSU AH531 - قاب لپ تاپ ای اچ 531

نمونه شماره 27

 لپ تاپ فوجیتسو مدل SH531 که قاب دور ال ایی دی و روکش لولای دو طرف قاب شکسته و  لولا مشکل دارد ضمنا” جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی هم شکسته  و  نمونه  ترمیم و رنگ شده آن :

BEZEL FUJITSU SH531 - قاب فوجیتسو SH531
BEZEL FUJITSU SH531 - قاب فوجیتسو SH531
BEZEL SH531 - قاب بی ف1وجیتسو اس اچ 53
FRAME LAPTOP SH531 - کاور فوجیتسو SH531
BEZEL SH531 - کاور لپ تاپ فوجیتسو SH531
BEZEL SH531 - کاور لپ تاپ فوجیتسو SH531

نمونه شماره 28

 لپ تاپ فوجیتسو مدل A514 که قاب و جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی و روکش لولای دو طرف قاب شکسته و  لولا مشکل دارد ضمنا” جاپیچهای قاب زیرکیبورد و کف هم شکسته  و  نمونه  ترمیم و رنگ شده آن :

REPAIR FUJITSU A514- کاور لپ تاپ فوجیتسو A514
REPAIR FUJITSU A514- کاور لپ تاپ فوجیتسو A514
BEZEL A514 - کاور لپ تاپ فوجیتسو SH531
REPAIR FUJITSU A514- کاور لپ تاپ فوجیتسو A514
REPAIR FUJITSU A514- کاور لپ تاپ فوجیتسو A514
REPAIR FUJITSU A514- کاور لپ تاپ فوجیتسو A514

نمونه شماره 29

 لپ تاپ فوجیتسو مدل AH544 که قاب و جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی آن شکسته و  لولا مشکل دارد و  نمونه  ترمیم و رنگ شده آن :

REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544
REPAIR FUJITSU Ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah544

نمونه شماره 30

 لپ تاپ فوجیتسو مدل AH531 که قاب و جاپیچهای قاب پشت ال ایی دی و قاب دور ال ایی دی آن شکسته و  لولا مشکل دارد و  نمونه  ترمیم و رنگ شده آن :

REPAIR FUJITSU Ah531- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah531
REPAIR FUJITSU Ah531- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah531
REPAIR FUJITSU Ah531- کاور لپ تاپ فوجیتسو Ah531

نمونه شماره 31

نمونه بدنه لپ تاپ فوجیتسو مدل AH۵۴۴ که  قاب پشت ال ایی دی و دور ال ایی دی و لولاها و روکش لولاها و قاب کف آن شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن :

 

REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544

نمونه شماره 32

نمونه فریم لپ تاپ فوجیتسو مدل A۵۱۴ که قاب پشت ال ایی دی و دور ال ایی دی و لولای آن شکسته همچنین جاپیچهای قاب کف نیز کنده شده و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

REPAIR FUJITSU a514- کاور لپ تاپ فوجیتسو a514
REPAIR FUJITSU a514- کاور لپ تاپ فوجیتسو a514
REPAIR FUJITSU a514- کاور لپ تاپ فوجیتسو a514
REPAIR FUJITSU a514- کاور لپ تاپ فوجیتسو a514

نمونه شماره 33

نمونه لپ تاپ فوجیتسو مدل AH۵۴۴ که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولای آن شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544
REPAIR FUJITSU ah544- کاور لپ تاپ فوجیتسو ah544

نمونه شماره 34

نمونه لپ تاپ فوجیتسو مدل AH531 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن و قاب زیر کیبورد و کف آن شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

فروش قاب فوجیتسو-فریم فوجیتسو-کاور فوجیتسو
فروش قاب فوجیتسو-فریم فوجیتسو-کاور فوجیتسو
فروش قاب فوجیتسو-فریم فوجیتسو-کاور فوجیتسو
قاب لپ تاپ-فریم لپ تاپ فوجیتسو
قاب لپ تاپ-فریم لپ تاپ فوجیتسو
قاب لپ تاپ فوجیتسو-کاور فوجیتسو

نمونه شماره 35

نمونه لپ تاپ فوجیتسو مدل AH544 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن و قاب زیر کیبورد و کف آن شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

frame ah544-cover ah544
فروش قاب فوجیتسو-فریم فوجیتسو-کاور فوجیتسو
قاب فوجیتسو ah544-کاور ah544-فریم ah544
repair ah544
قاب فوجیتسو ah544
فروش قاب فوجیتسو-فریم فوجیتسو-کاور فوجیتسو

نمونه شماره 36

نمونه لپ تاپ فوجیتسو مدل AH531 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن  شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

cover ah531
frame ah531
قاب لپ تاپ فوجیتسو ah531
frame laptop ah531
لپ تاپ فوجیتسو ah531
فروش قاب فوجیتسو ah531
قاب لپ تاپ فوجیتسو
frame ah531
قاب لپ تاپ فوجیتسو ah531
قاب لپ تاپ فوجیتسو ah531

نمونه شماره 37

نمونه تعمیر لپ تاپ فوجیتسو مدل سSH531 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن  شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

COVER SH531
FRAME SH531
قاب لپ تاپ فوجیتسو اس اچ 531
FRAME LAPTOP FUJITSU SH531

نمونه شماره 38

نمونه تعمیر لپ تاپ فوجیتسو مدل LIFEBOOK LH532 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن  شکسته و نمونه ترمیم و رنگ شده آن:

FRAME LH532
قاب ال اچ 532
قاب لپ تاپ فوجیتسو لایف بوک LH532
لپ تاپ لایف بوک
LH532
COVER LH532

نمونه شماره 39

نمونه لپ تاپ فوجیتسو مدل SH531 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن  شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

COVER SH531
LAPTOP FUJITSU
FRAME SH531
FRAME FUJITSU SH531
فوجیتسو اس اچ 531
قاب اس اچ 531

نمونه شماره 40

نمونه کاور لپ تاپ فوجیتسو مدل SH531 که:

قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن  همچنین توری قاب کف و جاپیچهای قاب دور کیبورد شکسته.

و مشاهده نمونه ترمیم شده آن:

قاب لپ تاپ فوجیتسو FUJITSU SH531
FRAME FUJITSU SH531
frame laptop sh531
قاب پشت و دور ال ایی دی FUJITSU SH531
قاب کف فوجیتسو SH531
قاب لپ تاپ فوجیتسو اس اچ 531

نمونه شماره 41

نمونه تعمیر لپ تاپ فوجیتسو مدل A514 که قاب پشت و قاب دور ال ای دی و لولا و روکش لولای آن  همچنین توری قاب کف و جاپیچهای قاب دور کیبورد شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

frame fujitsu a514
کاور فوجیتسو a514
کاور ای 514
قاب فوجیتسو a514

نمونه شماره 42

نمونه تعمیر لپ تاپ شکسته فوجیتسو مدل AH530 که قاب پشت ال ایی دی و لولای آن شکسته و نمونه ترمیم شده آن:

فریم و قالب لپ تاپ فوجیتسو AH530
بدنه لپ تاپ فوجیتسو ای اچ 530
قاب پشت ال ایی دی فوجیتسو AH530