FRAME FUJITSU LH531-فریم فوجیتسو LH531

تعمیرات قاب لپ تاپ  زمانی صورت می پذیرد که قاب لپ تاپ مورد نظر در بازار موجود نباشد. بنا بر این اگر قابی در بازار موجود باشد تعویض صورت می پذیرد و اگر موجود نباشد مجاب به ترمیم قاب خواهیم شد.

مبنای تعیین قیمت ترمیم قاب و لولای لپ تاپ صدمه دیده، شکستگی های بیرون قاب و شکستگی های داخل لپ تاپ می باشد. طبیعتا” هرچقدر بیرون قاب شکسته باشد یاتکه کنده شده داشته باشد هزینه کار بیشتر خواهد بود. پس از بازکردن لپ تاپ و رویت شکستگی های داخل لپ تاپ قیمت نهایی تعیین و مراتب به مشتری اعلام می گردد. مدت زمان اعلام هزینه لپ تاپ شکسته معمولا” دو روزه خواهد بود و بدون هماهنگی با مشتری هرگز خدمات صورت نمی پذیرد. طبیعتا” ارسال عکس کالای معیوب ازطریق ایمیل و شبکه های اجتماعی ملاک اعلام هزینه نخواهدبود. دستگاه معیوب باید به رویت کارشناس مربوطه برسد تا اعلام هزینه گردد و هیچ راهی به جز مشاهده حضوری وجود ندارد.